Hasicí přístroje Počet produktů: 62

Pro likvidaci malých požárů dodává naše společnost širokou škálu ručních a pojízdných hasicích přístrojů.Tyto přístroje mají šíroké využití, naleznete je v obchodech,garážích nákupních center ale třeba také u benzinových pump.  Od 1.Července 2008 platí vyhláška MV 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tím vznikla povinnost...

Pro likvidaci malých požárů dodává naše společnost širokou škálu ručních a pojízdných hasicích přístrojů.Tyto přístroje mají šíroké využití, naleznete je v obchodech,garážích nákupních center ale třeba také u benzinových pump.  Od 1.Července 2008 platí vyhláška MV 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tím vznikla povinnost pro majitele rodinných domů vybavit objekt hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34 A,který naleznete v sekcí Hasicí přístroje Práškové

Při nákupu hasicího přístroje v E-shopu provedeme první povinnou revizi zdarma.

Zobrazit

Podkategorie

 • Práškové

  Při použití práškových hasicích přístrojů (PHP) dochází k zabránění přístupu vzduchu (kyslíku) k požáru. Práškové PHP rozdělujeme podle použitého hasiva na PHP s práškem ABC, BC, nebo D.

  Při nákupu hasicího přístroje v E-shopu provedeme první povinnou revizi zdarma.

 • Pěnové

  Při použití tohoto druhu hasiva dochází k ochlazení hořícího předmětu a zabránění přístupu vzduchu – kyslíku. Pěnové hasicí přístroje (PHP) se dělí podle druhu použitého hasiva .

  Při nákupu hasicího přístroje v E-shopu provedeme první povinnou revizi zdarma.

 • Sněhové

  Tyto PHP jsou určeny především pro hašení kapalných látek. Při použití CO2 jako hasiva dochází k zabránění přístupu vzduchu – kyslíku. Hasicí přístroj sněhový je vhodný pro požití v lékařských zařízeních.

  Při nákupu hasicího přístroje v E-shopu provedeme první povinnou revizi zdarma.

 • Vodní

  Při použití vodních hasicích přístrojů (PHP) dochází k ochlazení hořícího předmětu. Vodní PHP rozdělujeme podle použitého druhu hasiva.

  Při nákupu hasicího přístroje v E-shopu provedeme první povinnou revizi zdarma.

 • Čisté hasivo

  Tento typ přístroje je vhodný pro hašení elektronických zařízení, výpočetní techniky, telefonních ústředen apod.
  Plynové hasicí přístroje jsou naplněny speciálním čistým hasivem. Toto hasivo je oficiální náhradou zakázaných druhů halonů, které již z ekologických důvodů nesmějí být používány.

  Při nákupu hasicího přístroje v E-shopu provedeme první povinnou revizi zdarma.

 • Pojízdné

  Pojízdné hasicí přístroje se používají především na čerpacích stanicích PHM a LPG, v letištních hangárech, rafineriích, skladech ropných produktů, barev, ředidel apod.

  Při nákupu hasicího přístroje v E-shopu provedeme první povinnou revizi zdarma.

 • Držáky a věšáky

   Věšáky jsou určeny pro hasicí přístroje k zajištění proti samovolnému pádu,. Některé jsou vybaveny popruhy pro upevnění hasicího přístroje.

 • Kryty a stojany

  Kryty a stojany slouží k zabezpečení a ochraně hasicích přístrojů proti poškození . Užívá se v prostorách, kde není žádoucí vrtání do obvodových plášťů budov jako jsou historické stavby nebo stavby z málo únosných materiálů. Dále se užívají v prostorách, kde je nutné hasicí přístroj přemísťovat.

na stránku
Zobrazeno 1 – 20 z 62 položek
Zobrazeno 1 – 20 z 62 položek
Navštivte Pristrojehasici.cz u ShopManiaCenovýRádce.cz